Gabinety zdrowia

Jako Instytut Medycyny Holistycznej objęliśmy patronatem projekt o zasiegu ogólnopolskim pod nazwą Rodzinny  Gabinet   Zdrowia

Celem przedsięwzięcia jest to, aby każda osoba,bez względu na miejsce zamieszkania,miała dostęp do wiedzy oraz sprawdzonych, bezpiecznych i naturalnych metod profilaktyki zdrowia.
W oparciu o posiadaną wiedzę i praktykę przygotowujemy Specjalistów Medycyny Holistycznej do prowadzenia Rodzinnych Gabinetów Zdrowia.
 

 

1/ Pomagamy zakładać profesjonalnie prowadzone gabinety, wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową, która umożliwia szybką diagnostykę w kierunku zaburzeń na poziomie komórkowym.
2/ Szkolimy osoby w zakresie obsługi urządzeń diagnostyczno-pomiarowych
3/ Przygotowujemy  Specjalistów w obszarze pracy z klientem w ramach rodzinnych 
gabinetów zdrowia.

Specjalista Medycyny Holistycznej otrzymuje możliwość kompleksowego wsparcia swoich klientów i wdrażania nowoczesnych metod edukacyjnych skierowanych na zapobieganie  rozwojowi tzw. chorób cywilizacyjnych oraz pomoc w powrocie do zdrowia.

Praca Specjalisty ma na celu promowanie bezpiecznych form  dietetycznych, profilaktycznych i terapeutycznych opartych o naturalne  produkty .
Rolą Specjalisty jest pomaganie klientom wybrać właściwy dla nich i ich  rodzin sposób odżywiania się , dobrać odpowiednie preparaty roślinne oraz edukować i promować ekologiczne formy dbania o dom i środowisko.

Każda osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w kierunku DIETETYK, NATUROPATA , PROMOTOR ZDROWIA  lub w zawodach pokrewnych dotyczących  działań pro zdrowotnych, może znaleźć miejsce w tym projekcie i już dziś przyłączyć się do pracy w ramach  Rodzinnych Gabinetów Zdrowia.

Osobom zainteresowanym prowadzeniem Rodzinnego Gabinetu Zdrowia, przedstawiamy indywidualny program oparty o  czyste zasady pratnerskiej współpracy, regulowane wzajemnymi umowami i obowiązkami.

Projekt RODZINNY GABINET ZDROWIA, podjęty przez AURUM Instytut Medycyny Holistycznej jest bardzo dużym przedsięwzięciem, obejmującym swym działaniem obszar całej Polski.
Dlatego też zapraszamy do  współpracy Instytucje i firmy  wspierające  realizację tego przedsięwzięcia, mając na uwadze wspólne dobro wszystkich osób zaangażowanych w rozwój tego projektu.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie www.gabinetwprakyce.pl
Osoby zainteresowane tematem prosimy o kontakt telefoniczny  lub email.

62-081 Wysogotowo, ul. Wierzbowa 20

kom. +48 882 107 486
kom. +48 728 999 958
kom. +48 537 197 797

kontakt@auruminstytut.pl