DOTACJE

DOTACJE UNIJNE  I  ŚRODKI FINANSOWE  NA  ROZWÓJ
TWÓJ  I  TWOJEJ FIRMY

AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ  przy współpracy z
FUNDACJĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO  pomaga podmiotom gospodarczym w pozyskiwaniu środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz dotacji unijnych.

 

AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ jako Niepubliczna Instytucja Szkoleniowa posiada prawo organizowania szkoleń finansowanych przez KRAJOWY FUNDUSZ  SZKOLENIOWY .

Celem pozyskania przez firmy bezzwrotnych środków finansowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest przede wszystkim

 1. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do prac

 2. dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 3. zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

 4. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy poprawiając zarówno pozycję firm jak i kompetencje samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

W 2017 r. właściciele firm będą mogli uzyskać 200 mln zł na szkolenia swoich pracowników bez względu na wiek. Taką możliwość daje z Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).
Sfinansować w ten sposób można studia, warsztaty i wszelkiego typu szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji pracowników. Do pozyskania jest nawet 12 000 zł! Nabory już trwają, więc to najlepszy czas aby sięgać po dotacje na szkolenia pracowników.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

Są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego celem jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do wymogów rynkowych. Zwiększenie inwestycji w kadry powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Ile wynosi dofinansowanie:

Na 1 osobę  można otrzymać dotację na szkolenia w wysokości ok. 12 000 zł.
Mikro przedsiębiorcy  mogą  otrzymać 100% dofinansowania, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa otrzymują 80% dofinansowania.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,

 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dla kogo:

O dofinansowanie starać się mogą pracodawcy i pracownicy z mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych. Środki przyznawane są na kształcenie pracodawców oraz pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.

Nie mogą skorzystać z KFS osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Aby móc wnioskować o dotacje muszą zatrudnić co najmniej 1 osobę na umowę o pracę.
Nie jest ważny wymiar etatu, nie musi zatem był pełny.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2017 rok oraz priorytety ich wydatkowania.

Poniżej publikujemy priorytety:

 1. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania 80% środków KFS przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w ramach, których będzie realizowane wsparcie:

 2. zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i społeczna;

 3. zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,


Co należy zrobić, żeby skorzystać z dofinansowania z KFS?

 • Zespół ds. szkoleń FRSP przygotowuje wniosek na zlecenie wraz z niezbędnymi załącznikami na podstawie określonych potrzeb szkoleniowych.

 • Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnym z siedzibą firmy.

 • Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wniosek i w terminie około 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymujecie Państwo informację o decyzji na temat dofinansowania.

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku właściciel firmy zawiera umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację działań w ramach KFS.

 • Po otrzymaniu środków z Powiatowego Urzędu Pracy opłacają Państwo  szkolenie, w którym uczestniczyć będą pracownicy.

Informacji szczegółowych na temat KFS bezpłatnie udziela oficjalna infolinia: Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia pod numerem telefonu 19524.

dotacje na szkolenia pracowników

Osoby zainteresowane zleceniem przygotowania wniosku o dotację w ramach KFS mogą kontaktować się z doradczynią Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego Magdaleną Dowiat pod adresem e-mail magdalena.dowiat@frsp.eu.

UWAGA !

osoby zainteresowane dofinansowaniem szkoleń proszone są o kontakt na email magdalena.dowiat@frsp.eu
Ponieważ każdy Powiatowy Urząd Pracy http://kfs.pl/dotacje-urzedy-pracy/, który decyduje o przyznaniu refundacji szkoleń ,  ma wewnętrzne terminy na składanie wniosków oraz  różny sposób definiowania priorytetów przydziału pieniędzy i wymagań , przed złożeniem wniosku warto zasięgnąć informacji u osób zawodowo obsługujących te tematy. Orientacyjny koszt przygotowania wniosku do Urzędu to kwota brutto 500zł
www.frsp.eu

62-081 Wysogotowo, ul. Wierzbowa 20

kom. +48 882 107 486
kom. +48 728 999 958
kom. +48 537 197 797

kontakt@auruminstytut.pl